De resultaten: 6-in-1 test

Met de 6-in-1 chemische strip hebben jullie met één experiment nitraat, nitriet, totaal hardheid, carbonaat hardheid, pH (zuurgraad) én chloor gemeten.

Zuurgraad (pH): gemeten pH waarden lagen tussen 6,4 en 9,0. Dat is prima voor planten en dieren die in het water leven. Als de pH hoger is, duidt dat vaak op groei (fotosynthese) van waterplanten of algen.

Totaal hardheid en carbonaat hardheid: de meeste metingen gaven ‘hard’ water aan: veel mineralen in het water. Regenwater is ‘zacht’, maar ook na een flinke bui en de menging van oppervlaktewater en regenwater gaven de metingen ‘hard’ water aan.

Stikstof (o.a. nitraat en nitriet) in het water is één van de voedingsstoffen die belangrijk is voor de groei van waterplanten. De meeste metingen geven geen bijzonder hoge waarden van nitraat en nitriet. Een aantal deelnemers liet weten dat het aflezen van nitriet en nitraat best lastig kan zijn. Dat kan komen als het water zelf groenig of bruinig is door opgeloste stoffen (slib of algen bijvoorbeeld). Dan zijn de verschillende tinten roze moeilijk te onderscheiden.

Chloor, of ‘bleek’ zit op de teststrip, omdat de test voor aquaria bedoeld is. In veel landen wordt bij drinkwaterproductie chloor gebruikt. In oppervlaktewater komt chloor niet voor, dus laten we deze parameter buiten beschouwing.