Het doorzicht resultaat

Het door jullie gemeten doorzicht was gemiddeld 90 cm, daardoor was bij 19,8% van de metingen de bodem zichtbaar. Zonlicht wat tot op de bodem kan doordringen in het water is belangrijk voor de groei van waterplanten.

Het grootste doorzicht is gemeten in het Westelijk Marktkanaal, in september was de bodem op ruim 2 meter diepte zichtbaar!