Meten na hevige regenval

Zoals jullie hebben gemerkt is er eindelijk regen gevallen en is er nog meer voorspeld! Eén van de onderzoeksdoelen van dit jaar is het meten van de invloed van (hevige) neerslag op de waterkwaliteit. Door afstroming vanaf de kant en via regenwaterriolen kan er namelijk veel vuil in het water terechtkomen.
We zouden het dus zeer waarderen als er komende dagen extra gemeten wordt (met name de E.Coli en 6-in-1 test), liefst tijdens of vlak na een hevige bui en 24 tot 48 uur later nog eens. Alvast bedankt! Als de regen zo hevig is dat er mogelijk afvalwater in het oppervlaktewater terecht komt, zullen we nog een SMS-alert inzetten voor de deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld.