Startbijeenkomst collega’s HHNK

Vrijwilligers die voor ons natuurvriendelijke oevers monitoren hebben al een Waterbox. Vanuit het programma Kaderrichtlijn Water (KRW) en de campagne over schoon en gezond water bieden we ook 40 collega’s aan om er ervaring mee op te doen. De verzamelde gegevens kunnen vanaf juni ingevuld worden op de website en zijn voor iedereen te zien. Goed voor het waterbewustzijn.

oevermonitoring-hhnk-excursie-2018-annelies-roon-10

Mogelijk gaan we volgend jaar ook waterboxen onder inwoners verspreiden. Een samenwerkingsverband tussen Waternet, Deltaris, WUR en Pavèl van Houten heeft er vorig jaar 500 verspreid in Amsterdam en dat was een groot succes: zie projectvideo hieronder.

Excursie Oevermonitoring en Waterbox 26 mei jl

Afgelopen weekend heeft er een excursie plaatsgevonden met de vrijwilligers van de oevermonitoring. De excursie vond plaats op natuurvriendelijke oever in Bergen. Tijdens de excursie hebben de vrijwilligers ervaring kunnen opdoen met het inventariseren van onder andere vissen en de experimenten uit de Waterbox. Op de oever zijn alle experimenten uit de Waterbox gezamenlijk uitgevoerd. De resultaten hiervan kun je terug vinden op deze site.

Vrijdag 13 juli staat een nieuwe excursie in de planning op dezelfde locatie in Bergen. Tijdens deze excursie staan de waterplanten centraal en worden de experimenten uit de Waterbox herhaald.

oevermonitoring-hhnk-excursie-2018-edith-velema-11

Lancering website

We zijn in de lucht!

Het veldseizoen is al even begonnen en eind april hebben de vrijwilligers van de oevermonitoring een Waterbox meegekregen. Meerdere vrijwilligers hebben de experimenten uit de Waterbox al uitgevoerd op zijn/haar oeverlocatie. De meetgegevens kunnen nu worden ingevoerd op deze website. Via de kaart kunnen alle metingen worden bekeken.

img_0619