Eerste meetresultaten

Bij deze een eerste terugkoppeling van de eerste 50 metingen die zijn ingevoerd!

We hebben een warme zomer en dit is ook terug te zien in de watertemperatuurmetingen. De eerste meting in april had een watertemperatuur van 12 graden Celsius, deze loopt op tot een max. van 28 graden Celsius in juli. Zal september ook nog een warme maand worden? Als we kijken naar het doorzicht, zijn er 23 locaties met bodemzicht. Van de overige locaties is een gemiddeld doorzicht van  60 cm gemeten.

De Petrifilm wordt ook goed gebruikt. Gemiddeld worden er 10 stippen geteld dit is prima in orde. Op vijf locaties zijn er meer dan 18 stippen geteld dit is boven de zwemwaternorm (negatief zwemadvies).

De gegevens zijn erg waardevol en we hopen dat de komende weken nog meer metingen worden ingevoerd. We zijn ook blij met de vele foto’s die worden bijgevoegd, dit geeft net even extra inzicht.

 

 

img_3135

De E.coli bacterie

De zwemwaterkwaliteit is de laatste weken veel in het nieuws, de E.coli bacterie speelt hierbij een belangrijke rol. Bij officiële zwemwater locaties (www.zwemwater.nl) wordt het aantal aanwezige E.coli bacteriën regelmatig gecontroleerd. Voor veilig zwemwater zijn de volgende richtlijnen opgesteld:

  • Uitstekende kwaliteit <500 E-coli / 100ml water
  • Goed / aanvaardbaar kwaliteit  max 1.000 E-coli / 100ml water
  • Verslechterde zwemwaterkwaliteit  1.800 E-coli / 100 ml water

Met de Petrifilms uit de waterbox kan jij het aantal kolonie vormende eenheden (kve’s) van de E-coli bacterie bepalen. Trek de handschoentjes aan en neem met het reageerbuisje een monster op jou locatie. Neem vervolgens thuis, wederom met handschoenen aan, met het pipet 1 ml van het monster en breng dit op het Pertifilmje. Tel  na 2 á 3 dagen het aantal stippen op het petrifilm.

Heb jij meer of minder dan 18 stippen?

lokatie-2

Startbijeenkomst collega’s HHNK

Vrijwilligers die voor ons natuurvriendelijke oevers monitoren hebben al een Waterbox. Vanuit het programma Kaderrichtlijn Water (KRW) en de campagne over schoon en gezond water bieden we ook 40 collega’s aan om er ervaring mee op te doen. De verzamelde gegevens kunnen vanaf juni ingevuld worden op de website en zijn voor iedereen te zien. Goed voor het waterbewustzijn.

oevermonitoring-hhnk-excursie-2018-annelies-roon-10

Mogelijk gaan we volgend jaar ook waterboxen onder inwoners verspreiden. Een samenwerkingsverband tussen Waternet, Deltaris, WUR en Pavèl van Houten heeft er vorig jaar 500 verspreid in Amsterdam en dat was een groot succes: zie projectvideo hieronder.

Excursie Oevermonitoring en Waterbox 26 mei jl

Afgelopen weekend heeft er een excursie plaatsgevonden met de vrijwilligers van de oevermonitoring. De excursie vond plaats op natuurvriendelijke oever in Bergen. Tijdens de excursie hebben de vrijwilligers ervaring kunnen opdoen met het inventariseren van onder andere vissen en de experimenten uit de Waterbox. Op de oever zijn alle experimenten uit de Waterbox gezamenlijk uitgevoerd. De resultaten hiervan kun je terug vinden op deze site.

Vrijdag 13 juli staat een nieuwe excursie in de planning op dezelfde locatie in Bergen. Tijdens deze excursie staan de waterplanten centraal en worden de experimenten uit de Waterbox herhaald.

oevermonitoring-hhnk-excursie-2018-edith-velema-11

Lancering website

We zijn in de lucht!

Het veldseizoen is al even begonnen en eind april hebben de vrijwilligers van de oevermonitoring een Waterbox meegekregen. Meerdere vrijwilligers hebben de experimenten uit de Waterbox al uitgevoerd op zijn/haar oeverlocatie. De meetgegevens kunnen nu worden ingevoerd op deze website. Via de kaart kunnen alle metingen worden bekeken.

img_0619