Informatie

Ruik, proef, bekijk en test het water in jouw buurt
Wat is de waterkwaliteit van de sloot achter je huis? Kan ik zwemmen in de vaart? En wat leeft er allemaal in de stadsvijver? Met onze Waterbox kan je dit de komende zomer beantwoorden. In de Waterbox zitten verschillende materialen en experimenten om de waterkwaliteit te monitoren, namelijk doorzicht, temperatuur, kleur, teststrips pH, hardheid en nitriet en nitraat en de E.coli-test. Daarnaast zitten er nog zoekkaarten in van planten en waterdiertjes inclusief klein schepnetje en loepje in de box.

img_0715

Het testen kan elke week op dezelfde plek of telkens weer ergens anders. Het is niet alleen leuk om te doen, maar je krijgt ook meer inzicht over hoe schoon en gezond water het is. Je kan alle gegevens invullen op deze website. De Waterbox wordt dit jaar op twee manieren experimenteel gebruikt:

  • Vanuit het project oevermonitoring met vrijwilligers olv Landschap Noord-Holland
  • Via een aantal (test)medewerkers van het hoogheemraadschap

Het is de bedoeling om de Waterbox volgend jaar groter in te zetten.

img_0692

De Waterbox sluit goed aan op de doelstellingen van het hoogheemraadschap om inwoners meer te betrekken en zo het waterbewustzijn te vergroten. Deze zogenoemde citizen science levert meer data over waterkwaliteit dan nu standaard gebeurt en daarnaast ook meer betrokkenheid bij het waterbeheer van HHNK.

Het Schone Waterexperiment is een initiatief van de volgende organisaties: Deltares, Pavèl van Houten, Universiteit Wageningen, Waternet en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, KWR Watercycle Research Institute, AMS institute. Het eerste waterexperiment vond in 2017 plaats in Amsterdam en wordt in 2018 voortgezet. Meer informatie daarover vind je hier.