Excursie Oevermonitoring en Waterbox 26 mei jl

Afgelopen weekend heeft er een excursie plaatsgevonden met de vrijwilligers van de oevermonitoring. De excursie vond plaats op natuurvriendelijke oever in Bergen. Tijdens de excursie hebben de vrijwilligers ervaring kunnen opdoen met het inventariseren van onder andere vissen en de experimenten uit de Waterbox. Op de oever zijn alle experimenten uit de Waterbox gezamenlijk uitgevoerd. De resultaten hiervan kun je terug vinden op deze site.

Vrijdag 13 juli staat een nieuwe excursie in de planning op dezelfde locatie in Bergen. Tijdens deze excursie staan de waterplanten centraal en worden de experimenten uit de Waterbox herhaald.

oevermonitoring-hhnk-excursie-2018-edith-velema-11