Startbijeenkomst collega’s HHNK

Vrijwilligers die voor ons natuurvriendelijke oevers monitoren hebben al een Waterbox. Vanuit het programma Kaderrichtlijn Water (KRW) en de campagne over schoon en gezond water bieden we ook 40 collega’s aan om er ervaring mee op te doen. De verzamelde gegevens kunnen vanaf juni ingevuld worden op de website en zijn voor iedereen te zien. Goed voor het waterbewustzijn.

oevermonitoring-hhnk-excursie-2018-annelies-roon-10

Mogelijk gaan we volgend jaar ook waterboxen onder inwoners verspreiden. Een samenwerkingsverband tussen Waternet, Deltaris, WUR en Pavèl van Houten heeft er vorig jaar 500 verspreid in Amsterdam en dat was een groot succes: zie projectvideo hieronder.