Contact

Heb je vragen over het onderzoek? Mail ons gerust. Het Schone Waterexperiment is een initiatief van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor veilige dijken, het waterpeil, het zuiveren van afvalwater, de kwaliteit van het oppervlaktewater en goede doorgang van vaarwegen in het stroomgebied van de Amstel, de Vecht en in het Gooi. Waternet voert in opdracht van het waterschap de verschillende taken uit.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
In 2017 hebben 21 betrokken partijen hun handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, waaronder ook Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze partijen beloven hiermee zich de komende 10 jaar in te zetten voor een toekomstbestendig gebied, waarin mensen graag wonen, werken en recreëren. Een plek waar recreatie en natuur hand in hand gaan.

De Loosdrechtse Plassen zijn een belangrijk onderdeel van het gebiedsakkoord, er zijn maatregelen in opgenomen die te maken hebben met de bevaarbaarheid, verbetering van de ecologische waterkwaliteit en de aanwezigheid van waterplanten en algen. Als deelnemer van Het Schone Waterexperiment lever je een bijdrage aan het monitoren van de ontwikkelingen in de Loosdrechtse Plassen.

Meer informatie over het gebiedsakkoord vind je op de website van de Oostelijke Vechtplassen.