Resultaten tot nu toe

Afgelopen maand (januari) zijn er 11 metingen uitgevoerd. Wat opvalt uit alle metingen tot nu toe is dat het doorzicht in december hoger was (70 cm) dan daarvoor (50 cm). Verklaring: de meeste algen sterven af in het najaar, daarmee neemt het aantal algen in het water af en wordt het minder troebel.