Informatie

Er gaat in de Loosdrechtse plassen veel gebeuren om het water schoon (ecologisch gezond) te maken en de bevaarbaarheid te verbeteren. We willen weten of al die maatregelen effect hebben, daarvoor is Het Schone Waterexperiment opgezet. Wil jij ons meehelpen door metingen te doen? Zo kunnen we zien of het water inderdaad schoner wordt.

Meet hoe schoon het water is
Schoon water is helder en er groeien niet te weinig, maar ook niet te veel waterplanten. Dat kun je vanaf de kant of een boot goed zien. Om jouw waarnemingen vast te leggen, krijg je een Waterbox met een aantal meetinstrumenten. Met een schijf aan een touw beoordeel je de helderheid. Met een kleurenkaart beoordeel je de kleur van het water en kom je te weten of er algen of slib aanwezig is. En met de zoekkaart waterplanten of -app geef je aan hoeveel en welke waterplanten er groeien op jouw meetlocatie.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
In 2017 hebben 21 betrokken partijen hun handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, waaronder ook Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze partijen beloven hiermee zich de komende 10 jaar in te zetten voor een toekomstbestendig gebied, waarin mensen graag wonen, werken en recreëren. Een plek waar recreatie en natuur hand in hand gaan.

De Loosdrechtse Plassen zijn een belangrijk onderdeel van het gebiedsakkoord, er zijn maatregelen in opgenomen die te maken hebben met de bevaarbaarheid, verbetering van de ecologische waterkwaliteit en de aanwezigheid van waterplanten en algen. Als deelnemer van Het Schone Waterexperiment lever je een bijdrage aan het monitoren van de ontwikkelingen in de Loosdrechtse Plassen. Voor meer informatie over het gebiedsakkoord, bekijk de website van de Oostelijke Vechtplassen.

Schoon water, hoe zit dat precies?
Schoon water is levend water, met de planten en dieren die er van nature in thuis horen. Voor een goede plantengroei is licht nodig, dus helder water. Nu zijn de Loosdrechtse plassen nog te troebel. Dat komt omdat er te veel voedingsstoffen in zitten, zodat er algen gaan groeien; de groenige kleur van het water. En omdat er te veel ‘zwevend slib’ in het water zit dat door wind en golfslag wordt opgewerveld van de bodem van de plassen.

De komende jaren maken we het water voedselarmer en worden maatregelen genomen om de opwerveling van slib te verminderen.

Via het reguliere monitoring programma van het waterschap volgen we de waterkwaliteit op enkele vaste locaties.

Door het grote aantal deelnemers aan Het Schone Waterexperiment (we hopen op 150) wordt het doorzicht op meer plekken en vaker gemeten. Zo krijgen we meer inzicht in het ‘gedrag’ van het zwevend slib; hoe snel wervelt het slib op, hoe verspreidt het zich over de plassen en welke verschillen zien we op de plassen? Dit inzicht is belangrijk bij de uitwerking van maatregelen om de opwerveling van slib te verminderen. En het brengt in beeld waar de beste kansen liggen voor de groei van waterplanten.

Ook zijn niet alle waterplanten even gewenst. Kranswieren blijven laag en betekenen schoon water. Als Aarvederkruid en Cabomba tot aan het wateroppervlak groeien, zijn het water en de bodem nog niet schoon genoeg. Dankzij jouw metingen weten we beter wat waar groeit!

Doe jij mee met Het Schone Waterexperiment? Registreer je op de homepage en ontvang jouw eigen Waterbox!