Parameters

Opzet monitoring
In groepjes van 2 – 3 personen worden de sloten 2x per jaar gemonitord. De eerste monitoringsronde is in mei/begin juni, de tweede rond is eind augustus/september.