Registreren

Registreer je om je aan te melden en de meetgegevens te verwerken.

Geef jouw voorkeur van een te meten sloot door tijdens de registratie.

Het kan zijn dat er meerdere mensen hetzelfde meetpunt kiezen. In dat geval krijgen mensen die vorig jaar dit meetpunt hadden gemeten voorrang.

    Step Start
  • Dit veld is verborgen voor gebruikers bij registratie
  • Minimale lengte: 10 karakters
  • Kies 'ja' als het projectteam een bericht mag sturen per sms of whatsapp om informatie te delen.
  • We maken gebruik van cookies op deze website. Met de persoonsgegevens gaan we vertrouwelijk om. We delen deze gegevens niet met anderen. Alle wetenschappelijke gegevens die geüpload worden, zijn voor derden niet te herleiden tot de persoon die de metingen heeft uitgevoerd. Het is belangrijk om de instructies bij de metingen goed op te volgen. Veiligheid: we vragen specifiek of je kunt zwemmen, omdat er metingen kunnen worden gedaan bij grote wateren. Ik ga akkoord dat mijn foto's worden gebruikt voor communicatieve doeleinden ten behoeve van het samen meten, samen weten project. De foto’s worden zonder toestemming niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
  •