Zo werkt het!

In het Veenweidegebied ten westen van Utrecht werken agrarische natuurverenigingen (ANV’s) samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan een levendige boerensloot. De sloten zijn allemaal van agrariërs die hun sloten ecologisch schonen en baggeren. Als agrariërs de sloot op een andere manier beheren, ontstaan er kansen voor de waterkwaliteit. Vrijwilligers die regelmatig in het veld te vinden zijn en Aquon monitoren de resultaten. Aquon is een instantie die voor het waterschap monitoort.