Registreren

Registreer je om je aan te melden en te meten.

Graag willen we weten op welke locatie je precies wil meten. Dat kan op één of meerdere plekken zijn. Je helpt ons het meest als je een ecoscan meetpunt kiest. Deze meetpunten worden elke drie jaar door professionele ecologen onderzocht. Het is voor ons bijzonder waardevol als jij deze meetpunten onderzoekt. Mocht je toch op een andere locatie willen meten, dan kan dat ook. Dit meetpunt kan je zelf toevoegen.

Let op: Het kan zijn dat er meerdere mensen hetzelfde meetpunt kiezen. In dat geval krijgen mensen die vorig jaar dit meetpunt hadden gemeten voorrang.

Waar wil je precies meten? Kijk eerst op deze kaarten en registreer dan je gegevens en meetpunten.

    Step Start
  • Dit veld is verborgen voor gebruikers bij registratie
  • Minimale lengte: 10 karakters
  • Kies eventueel vooraf je meetpunten uit in ondestaande PDF. Je mag meerdere meetpuntnummers invoeren. De verschillende meetpuntnummers graag scheiden met een komma.
  • Kies 'ja' als het projectteam een bericht mag sturen per sms of whatsapp om informatie te delen.
  • We maken gebruik van cookies op deze website. Met de persoonsgegevens gaan we vertrouwelijk om. We delen deze gegevens niet met anderen. Alle wetenschappelijke gegevens die geüpload worden, zijn voor derden niet te herleiden tot de persoon die de metingen heeft uitgevoerd. Het is belangrijk om de instructies bij de metingen goed op te volgen. Veiligheid: we vragen specifiek of je kunt zwemmen, omdat er metingen kunnen worden gedaan bij grote wateren. Ik ga akkoord dat mijn foto's worden gebruikt voor communicatieve doeleinden ten behoeve van het samen meten, samen weten project. De foto’s worden zonder toestemming niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
  •