April scoort een 6,3

De waterkwaliteit is deze eerst meetmaand op 93 locaties doorgegeven via de website. Het gemiddelde rapportcijfer scoort met een 6,3 een kleine voldoende. Er is erg veel zwerfvuil gezien (meer dan 1000 stuks!).

Doordat de watertemperatuur nog laag is, is er weinig kroos. Ook is er op veel locaties nog geen of weinig waterplanten. Wel zijn er door jullie (broedende) vogels gespot.

We zijn benieuwd naar de resultaten van de volgende meetmaand!