Veel zwerfvuil gemeten

In april en mei zijn er bijna 200 metingen in de website ingevoerd!

Opvallend is dat er na twee maanden meten al meer dan 2000 stuks zwerfvuil genoteerd is door onze waterwachters.

Het meeste zwerfvuil ligt in de oever, maar een groot deel (610 stuks) liggen in het water.