Algemene informatie

De gemeenten, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het Utrechts Landschap doen veel om de kwaliteit van het water in het stedelijk gebied goed te krijgen en te houden. Eén van de gezamenlijke doelen is om aantrekkelijk water in stad en dorp te creëren, met voldoende ruimte voor planten en dieren. Het doel is dat bewoners in en langs de wateren met plezier kunnen recreëren, wonen en werken.

Om de kwaliteit van het water in beeld te brengen zijn er in 2007, 2015 en 2018 zogenaamde Ecoscans gemaakt van circa 350 locaties in het stedelijk gebied. Het maken van die scans is best kostbaar en het zijn slechts momentopnamen.

Daarom zouden we graag vaker (iedere maand) een meting hebben van de kwaliteit van het water. Op basis van de verzamelde gegevens hopen we beter te begrijpen waarom de toestand in de verschillende wateren is zoals we het waarnemen. Dat helpt bij het vinden van oorzaken.

Het project “Samen meten, samen weten”
In het project “Samen meten, samen weten” meet je met eenvoudige metingen iedere maand de waterkwaliteit en bekijk je hoe het water eruit ziet. Schoon water is helder en er groeien niet te weinig, maar ook niet te veel waterplanten. Dat kun je vanaf de kant goed zien. Om jouw waarnemingen vast te leggen, krijg je een duidelijk instructieformulier mee en een meethark. Met de meethark beoordeel je de helderheid en zie je of en hoeveel waterplanten er onder water groeien.

Het meetproject “Samen meten, samen weten” wordt gesteund door de gemeente, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het Utrechts Landschap. Zij begeleiden en ondersteunen het project. In 2019 loopt het project in de stedelijke kernen van Zeist, Utrecht en Houten.